Υπηρεσίες > Δυνατότητα Χρήσης > Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από το G-Cloud μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

  1. Αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gcloud_info@ktpae.gr)

  2. Τηλεφωνικά στο 213.13.00.857 (ΚτΠ Α.Ε. - Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών)