Υπηρεσίες > Δυνατότητα Χρήσης > Μεταφορτώσεις / Έγγραφα
Μεταφορτώσεις / Έγγραφα
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Μεταφορτώσεις / Έγγραφα

Μεταφορτώσεις / Έγγραφα

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να μεταφορτώσετε χρήσιμα έγγραφα για το G-Cloud, όπως:

  • Αναλυτικός Οδηγός G-Cloud

  • Τεχνική Ενημερωτική Σύνοψη

  • Οδηγός Public Cloud

  • Ερωτηματολόγιο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες IaaS

Πρότυπα έγγραφα (ΚΥΑ, ΠΣ)

Έντυπα συμπλήρωσης (ερωτηματολόγια)

Χρήσιμα λογισμικά