Πλατφόρμα σαν Υπηρεσία - Platform as a Service (PaaS)
  • wpsadmin
  • wpsadmin

PaaS

Πλατφόρμα σαν Υπηρεσία - Platform as a Service (PaaS)

Αφορά την διάθεση υπολογιστικών (virtual machines) και δικτυακών πόρων καθώς και τα απαραίτητα λογισμικά υποδομής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, database server, application server κλπ), ως υπηρεσία μέσω διαδικτύου, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος Φορέας να λειτουργήσει τις εφαρμογές του. Η υπηρεσία Platform as a Service (PaaS) δεν διατίθεται προς το παρόν από το G-Cloud και προγραμματίζεται η μελλοντική της διάθεση.