Δημόσιο Νέφος (Public Cloud)
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Δημόσιο Νέφος

Δημόσιο Νέφος (Public Cloud)

Η υπηρεσία IaaS του Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους (Public Cloud - IaaS) απευθύνεται σε όλους τους Δημόσιους Φορείς οι οποίοι επιθυμούν να δοκιμάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το G-Cloud, λαμβάνοντας για ένα διάστημα μερικών μηνών δωρεάν διάθεση προκαθορισμένων πόρων του G-Cloud  μέσω του διαδικτύου.

Οι πόροι που διατίθενται μέσω Public Cloud είναι με την μορφή έτοιμων – προκατασκευασμένων εικονικών μηχανών (virtual machines), οι οποίες διατίθενται για αποκλειστική χρήση στον ενδιαφερόμενο Δημόσιο Φορέα μέσω εύχρηστου και φιλικού περιβάλλοντος αυτοεξυπηρέτησης (self-service provisioning).

Η υπηρεσία Public Cloud αποτελεί μια άμεση ευκαιρία για τους χρήστες να έρθουν σε επαφή με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του G-Cloud. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φυσικών μηχανών που διατίθενται για τους εικονικούς εξυπηρετητές (virtual servers) στο Public Cloud, οι Δημόσιοι Φορείς μπορούν να δεσμεύουν και να χρησιμοποιούν δυναμικά τις υποδομές που τους διατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες τους σε πολύ μικρό χρόνο.

Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφονται αναλυτικά τα παρεχόμενα στοιχεία της υπηρεσίας IaaS του Public Cloud:

 

Public Cloud

 

Διαθεσιμότητα

 

 

Virtual Machine High Availability

(Βασισμένο σε VMware)

 

Infrastructure Availabilty (SLA)

99,9%

 

 

 

 

Διάθεση Πόρων

 

 

CPU Reservation

(Προτεραιότητα σε περίπτωση ανάγκης)

Χαμηλή

 

Memory Reservation 

(Προτεραιότητα σε περίπτωση ανάγκης)

Χαμηλή

 

Storage Tier

  - Tier 0 + 1 (SSD + SAS)

  - Tier 1 + 2 (SAS + NL-SAS)

  - Tier 2 (NL-SAS)

Tier 2

 
 

Maximum vCpu per VM

4

 

Maximum RAM per VM

16

 

Maximum Virtual machines

3

 

 

 

 

Κεντρική Διαχείριση

 

 

Compute Management

RDP, VNC, SSH

 

 

 

 

Λοιπά Διαχειριστικά  Εργαλεία

 

 

Service Desk

 

Incident Management

 

Problem Management

 

Change Management

 

Virtual Machine Orchestration

(Auto provisioning)

 

 

 

 

Backup and restore

 

 

Full VM Backup

 

Full VM Custom Schedule

Εβδομαδιαίο

 

Full VM Restore

(κατ’απαίτηση)