Υποδομή ως Υπηρεσία  - Infrastructure as a Service (IaaS)
  • wpsadmin
  • wpsadmin

IaaS

Υποδομή ως Υπηρεσία  - Infrastructure as a Service (IaaS)

Η ΚτΠ Α.Ε. διαθέτει ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον φιλοξενίας υπολογιστικών υποδομών παρέχοντας υπηρεσίες νέφους Infrastructure as a Service (IaaS) υψηλής ασφάλειας και εγγυημένης ποιότητας. Διαθέτει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία να σχεδιάσει την κατάλληλη λύση για κάθε ενδιαφερόμενο Δημόσιο Φορέα, με βάση τις ανάγκες του σε υπολογιστική ισχύ (cores), μνήμη (RAM) και αποθηκευτικό χώρο (storage).

Oι υπηρεσίες νέφους IaaS που προσφέρει η ΚτΠ Α.Ε. εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα (high availability), εύκολη επεκτασιμότητα (scalability) και παρέχουν βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών υποδομών.

Επιπλέον, οφέλη περιλαμβάνουν τη δραστική μείωση του συνολικού κόστους που συνεπάγεται για τους Δημόσιους Φορείς η ιδιοκτησία της υποδομής, δεδομένου ότι το κόστος επένδυσης περνά στα λειτουργικά έξοδα του Φορέα, τα οποία υπολογίζονται με βάση την πραγματική χρήση της υπηρεσίας.

Η ΚτΠ Α.Ε. προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση των υπηρεσιών, παρέχοντας τα ακόλουθα μοντέλα ανάπτυξης νέφους (cloud): 

  • Ιδιωτικό Νέφος (Private Cloud)

  • Δημόσιο Νέφος (Public Cloud)