Υπηρεσίες
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Διαθέτοντας το υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών G-Cloud, η ΚτΠ Α.Ε. παρέχει πρωτοποριακές cloud υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Υποδομή ως Υπηρεσία - Infrastructure as a Service (IaaS)

  • Λογισμικό ως Υπηρεσία - Software as a Service (SaaS)

Ο μελλοντικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και την κατηγορία υπηρεσιών Πλατφόρμα ως Υπηρεσία - Platform as a Service (PaaS).

Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται οι τρεις κύριες υπηρεσίες cloud computing και ο διαχωρισμός των παρεχόμενων δομικών στοιχείων της κάθε μιας,  αναλόγως με την προέλευσή τους (πάροχος ή καταναλωτής):