Δύο χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.
  • Προβεβλημένο στοιχείο
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Νέα

Δύο χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.

31 Μαΐ 2019

Η παραγωγική λειτουργία του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους - G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. συνεχίζεται απρόσκοπτα από τον Ιανουάριο του 2017 οπότε και ξεκίνησε, συμπληρώνοντας πλέον περισσότερα από 2 χρόνια, συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας. 

Μέχρι στιγμής στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ φιλοξενούνται περισσότερα από 90 Πληροφοριακά Συστήματα διαφόρων Δημόσιων Φορέων, λαμβάνοντας υπηρεσία IaaS, με σημαντικότερο και μεγαλύτερο εξ αυτών το «Διαύγεια», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως άλλοι 140 Φορείς του Δημοσίου έχουν ήδη ενδιαφερθεί για τη φιλοξενία των Πληροφοριακών τους Συστημάτων στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. 

Ο απολογισμός, κατόπιν 29 μηνών παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud, είναι απολύτως θετικός. Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, η λειτουργία του G-Cloud και των Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτό παραμένει απρόσκοπτη, οι χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων παρατηρούν πολύ καλύτερη και γρηγορότερη απόκριση των εφαρμογών τους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το καθημερινό τους έργο, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ΚτΠ ΑΕ υποστηρίζει με εξειδικευμένες υπηρεσίες help desk όλους τους Φορείς διαθέτοντας, εκτός των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ticketing, email) και  άμεση τηλεφωνική υποστήριξη  μέσω 3 τηλεφωνικών γραμμών. 

Υπογραμμίζουμε ότι η υπολογιστική και δικτυακή υποδομή του G-Cloud έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική  αδιάλειπτης λειτουργίας  υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και δομείται με προϊόντα εταιρειών παγκοσμίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% συμβατά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον ασφαλές, αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό και διαρκώς διαθέσιμο. Η συνολική υποδομή διαθέτει 11.000 εικονικούς πυρήνες (virtual cores) / 2.780 φυσικούς πυρήνες,  55 ΤB Μνήμη RAM και 690 ΤΒ ωφέλιμο Storage. 

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι, ότι η παραπάνω υπολογιστική υποδομή του G-Cloud φιλοξενείται σε έναν χώρο data center, ο οποίος πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες προδιαγραφές, όσο αφορά την φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ισχύος, την πυροπροστασία  και τις ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα η ΚτΠ ΑΕ, έχοντας διαγνώσει στα 2 και πλέον χρόνια λειτουργίας του G-Cloud τις ανάγκες των Δημόσιων φορέων, έχοντας αναλύσει τα νέα έργα που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και δύναται να φιλοξενηθούν στο G-Cloud την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχοντας παρακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες cloud computing και virtualization, σχεδιάζει την επόμενη μέρα του G-Cloud, το Next Generation G-Cloud. Αυτό θα δώσει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, ευελιξίες, επιλογές και ασφάλεια στα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα. Θα υπάρξει δυνατότητα να δίνονται πλέον και άλλες cloud υπηρεσίες όπως SaaS, PaaS & DBaaS καθώς και πολλοί αυτοματισμοί για τον τελικό χρήστη του κάθε φιλοξενούμενου συστήματος. 

Ο προγραμματισμός της ΚτΠ ΑΕ είναι να ξεκινήσει την παραγωγική λειτουργία του Next Generation G-Cloud εντός του 1ου εξαμήνου του 2020.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Δημόσιους φορείς, οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί τα συστήματά τους στην ΚτΠ ΑΕ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ζήλο την υψηλή παροχή cloud υπηρεσιών.