10 Νέα Πληροφοριακά Συστήματα στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.
  • Προβεβλημένο στοιχείο
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Νέα

10 Νέα Πληροφοριακά Συστήματα στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.

6 Αυγ 2018

Το 2ο τρίμηνο του 2018 (Απρίλιος έως και Ιούνιος) συνεχίστηκε με έντονους ρυθμούς η  παροχή υπηρεσιών IaaS από το G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. προς Δημόσιους Φορείς. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία των παρακάτω 10 νέων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.:

1. Web Site του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 
2. GRContactpointCPR.ggb.gr του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ιστοσελίδα (σημείο επαφής) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα οικοδομικά υλικά.
 
3. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - REDMINE
Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακή εφαρμογή  παρακολούθησης και διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων (Project Management Tool). Η εφαρμογή αποτελεί ένα χρήσιμο συνεργατικό διαδικτυακό εργαλείο για τη παρακολούθηση των Επενδύσεων από την αντίστοιχη επιτροπή που έχει συσταθεί, προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία των προγραμμάτων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.
 
4. Διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «Μέλλον της Ευρώπης» του Υπουργείου Εξωτερικών
Η πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών για τα τρέχοντα ζητήματα της Ε.Ε. και πρόσκλησης για συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις για το Μέλλον της Ευρώπης, που θα μπορούν να αναμεταδίδονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας. Σε συνεργασία και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων Κρατών-Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δίδεται η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή φορέων (πανεπιστημίων, σωματείων, ΜΚΟ κοκ) αλλά και εξατομικευμένα σε κάθε πολίτη. 
 
5. Γεωπύλη «INSPIRE» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Το σύστημα θα αποτελέσει το εθνικό εστιακό σημείο  (Inspire Geoportal) για την διάθεση  γεωχωρικών  δεδομένων  (διανυσματικά και raster) και θα υλοποιεί υπηρεσίες  σύμφωνα με  τα πρότυπα της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
 
6. Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» διαχείρισης διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ)
 
7. Δήμος Καρδίτσας 
Εξωστρεφείς διαδικτυακές εφαρμογές
   • Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών
   • Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
   • Υποσύστημα διαχείρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων
 
8. Σύστημα Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων - Δήμος Αρταίων
Πρόκειται για ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, που δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διακίνησης εγγράφων σε ψηφιακή μορφή. Κάθε έγγραφο ψηφιοποιείται και αποθηκεύεται στο σύστημα, ώστε στη συνέχεια μέσα από αυτό, να διακινηθεί στους αρμόδιους για την ηλεκτρονική  διεκπεραίωσή του. Η κίνηση των εγγράφων αποτυπώνεται  ψηφιακά συμβάλλοντας έτσι στον άμεσο έλεγχο της πορείας κάθε εγγράφου με διαφάνεια και ασφάλεια, ενώ ο εντοπισμός τους θα γίνεται με ταχύτητα, αποκλείοντας κάθε περίπτωση απώλειάς τους.
 
 
9. Σύστημα Ενιαίας Διαχείρισης Πολλαπλών Πρωτοκόλλων και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων - Αρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
Πρόκειται για εφαρμογή ενιαίας διαχείρισης πολλαπλών πρωτοκόλλων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων – αρχείων. Εξυπηρετεί το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.), που στεγάζονται σε περισσότερα από 70 κτίρια στο σύνολο των 12 νομών της Μακεδονίας και της Θράκης. 
 
 
10. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) και Αξιολόγηση Συνεργατών - ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
Με το πληροφοριακό σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) γίνεται η διαμόρφωση εκθέσεων αξιολόγησης του Ιδρύματος και των Τμημάτων του, συμπλήρωση & επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης εκ μέρους των φοιτητών ανά μάθημα και συμπλήρωση απογραφικών δελτίων καθηγητών. Επίσης μέσω του συστήματος γίνεται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ υποβοηθάει στα κριτήρια αξιολόγησης.
 
Η παραγωγική λειτουργία του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους - G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. συνεχίζεται απρόσκοπτα από τον Ιανουάριο του 2017 οπότε και ξεκίνησε.
 
Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, ενώ τόσο η λειτουργία του G-Cloud, όσο και των 40 Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα που φιλοξενούνται, παραμένει απρόσκοπτη. 
 
Ταυτόχρονα συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό το ενδιαφέρον των Δημόσιων Φορέων για φιλοξενία στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. και μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκονται, είτε σε αρχικές επαφές, είτε σε διαδικασία ένταξης, περισσότερα από 100 νέα Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων.