Κοινωνία της Πληροφορίας A.E.
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ανήκει στο Δημόσιο και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 για την προώθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) την περίοδο 2000-2006 και έκτοτε έχει αποτελέσει τον βασικότερο φορέα υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η εμπειρία της ΚτΠ Α.Ε. στην φιλοξενία σημαντικών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής στο κέντρο δεδομένων (Data Center ) της ξεκίνησε το 2007. Έκτοτε φιλοξενεί και φροντίζει την ορθή λειτουργία μερικών πολύ σημαντικών τέτοιων συστημάτων και εφαρμογών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», τα ΚΕΠ, το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την Πολεοδομία, την Υγεία / Πρόνοια, την Βιομηχανία και το Εμπόριο, το ΟΠΣ της Υγείας Δυτικής Ελλάδας, της Υγείας Ιονίων Νήσων κ.α. 

Η συνέπειά της και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από το άρτια καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό της οδήγησαν σε απόλυτη επιτυχία το παραπάνω εγχείρημα, με σύνολο μόλις 2 ημέρες διακοπής λειτουργίας (downtime) των φιλοξενούμενων συστημάτων, μέσα σε 10 περίπου χρόνια συνεχούς λειτουργίας, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμα και από τα πλέον προηγμένα κέντρα δεδομένων παρόχων φιλοξενίας υποδομών.

Όλα τα προηγούμενα αποτελούν μερικά από τα εχέγγυα της αξιοπιστίας της ΚτΠ Α.Ε., δίνοντάς της την δυνατότητα να προχωρήσει με ασφάλεια στο επόμενο βήμα: τη λειτουργία του Government Cloud (G-Cloud) και την παροχή cloud υπηρεσιών σε Δημόσιους Φορείς.