Φιλοξενούμενα Συστήματα
  • wpsadmin
  • wpsadmin

Φιλοξενούμενα Συστήματα

Φιλοξενούμενα Συστήματα

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. παρέχει ήδη μέσω του G-Cloud, υπηρεσίες IaaS σε 40 μέχρι στιγμής Πλη­ροφοριακά Συστήματα των Υπουργείων: Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Επικρατείας (Υπουργός) καθώς και άλλων Δημόσιων Φορέων. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία μετάπτωσης στο G-Cloud και άλλα 85 Πλη­ροφοριακά Συστήματα διαφόρων Δημόσιων Φορέων. Η ένταξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος στο G-Cloud γίνεται βάσει απλής και γρήγορης διαδικασίας.

Μπορείτε να δείτε τα Προβεβλημένα Συστήματα από το μενού ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

Προβεβλημένα Συστήματα

και όλους τους Συνεργαζόμενους Φορείς:

Συνεργαζόμενοι Φορείς