Επικοινωνία
  • wpsadmin
  • wpsadmin
Carousel image city

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Διεύθυνση:

Geopin map icon

Χανδρή 3 και Κύπρου

18346, Μοσχάτο

Telephone icon

213 - 13.00.700

Printer icon

213 - 13.00.801

210 - 97.36.760

Mail Icon

e-mail: gcloud_info@ktpae.gr

Γενικές πληροφορίες

Telephone icon

213 - 13.00.700

Printer icon

213 - 13.00.801

210 - 97.36.760

Τεχνικές πληροφορίες

Telephone icon

213 - 13.00.857

Printer icon

213 - 13.00.801

210 - 97.36.760

Επιχειρησιακές πληροφορίες

Telephone icon

213 - 13.00.857

Printer icon

213 - 13.00.801

210 - 97.36.760

Κοινωνία της Πληροφορίας

Χανδρή 3 & Κύπρου,
183 46 Μοσχάτο