Καλώς ήλθατε στο G-Cloud
  • wpsadmin
  • wpsadmin
Carusel road image
Η Ελλάδα
ένα βήμα μπροστά
Carousel image internet
Η ΚτΠ Α.Ε. πρωτοπορεί
στις υπηρεσίες Cloud
pcs image
Σύγχρονες υπηρεσίες Cloud
για το Δημόσιο

Καλώς ήλθατε στο G-Cloud

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, το έργο του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud. To G-Cloud προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προκαθορισμένης ποιότητας (SLA), κυρίως ιδιωτικού (private cloud), αλλά και δημόσιου νέφους (public cloud), όντας βασισμένο σε υπερσύγχρονες υποδομές υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης (cloud computing και virtualization). 

Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Εργαλείο στρατηγικού εκσυγχρονισμού

Το G-Cloud αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, που εκπόνησε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.

Μέσω της υπηρεσίας Infrastructure as a Service (IaaS), οι δημόσιοι φορείς αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μία ή περισσότερες εικονικές μηχανές (virtual machines) για να καλύψουν τις ανάγκες τους, μέσω ευέλικτης πρόσβασης και το σημαντικότερο, χωρίς να χρειάζεται να προμηθευτούν τον αντίστοιχο εξοπλισμό (HW & SW).


Πολλαπλά Οφέλη

Η κεντρική διάθεση υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών, μέσω του G-Cloud, προσφέρει οριζόντιες υπηρεσίες με πολλαπλά οφέλη για τους Δημόσιους Φορείς / αποδέκτες αυτών, όπως: 

  • Οικονομίες κλίμακας όσο αφορά στα κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές που απαιτεί ένα κέντρο δεδομένων,

  • Εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής,

  • Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη και χρήση των υπολογιστικών πόρων (άμεση επέκταση και μείωση ανάλογα με τις απαιτήσεις των συστημάτων του Φορέα),

  • Εγγυημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του G-Cloud μέσω συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας  (SLA),

  • Υψηλού επιπέδου παρεχόμενη ασφάλεια

Επιπλέον, προσφέρονται και άλλες εξειδικευμένες και ιδιαίτερα χρήσιμες υπηρεσίες cloud computing όπως Software as a Service (SaaS), κυρίως για εφαρμογές Service Desk, SLA Reporting και Business Intelligence, ενώ σχεδιάζεται και η παροχή υπηρεσιών Platform as a Service (PaaS).

Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται οι τρεις κύριες υπηρεσίες cloud computing και ο διαχωρισμός των παρεχόμενων δομικών στοιχείων της κάθε μιας  αναλόγως με την προέλευσή τους (πάροχος ή καταναλωτής):

Υπηρεσίες Νέφους