Υπηρεσία Infrastructure as a Service (IaaS) - Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους (Private Cloud) από το G-Cloud
 • Προβεβλημένο στοιχείο
 • wpsadmin
 • wpsadmin

Υπηρεσία Infrastructure as a Service (IaaS) - Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους (Private Cloud) από το G-Cloud

12 Σεπ 2016

Ανακοινώνεται η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Infrastructure as a Service (IaaS) - Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους (Private Cloud) από το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε..

Η υπηρεσία IaaS - Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε Δημόσιους Φορείς, περιλαμβάνει πέρα από τη διάθεση εικονικών μηχανών (VM), τα εξής :

 • Εικονικό δικτυακό εξοπλισμό και εικονικό τείχος ασφαλείας (VDom)

 • Δυνατότητα κατανομής Φόρτου Εργασίας (Load Balancing)

 • Ασφαλή πρόσβαση μέσω VPN 

 • Λογισμικό διαχείρισης εικονικού περιβάλλοντος 

 • Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας

 • Ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας

 • Υπηρεσία help desk για βλαβοληψία

 • Σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ με ταχύτητα 1Gbps (στο άμεσο μέλλον έως 10Gbps)

Τα προβλεπόμενα πακέτα υπηρεσιών είναι κλιμακούμενα  σε τρία επίπεδα : GOLD, PLATINUM και VIP. Για συστήματα Δημόσιων Φορέων με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο, πρόσβαση καθώς και απαιτήσεις για δυνατότητα ελέγχου και  παραμετροποίησης της ληφθείσας virtual υποδομής από τον ίδιο τον Δημόσιο Φορέα, τα παραπάνω προσφερόμενα πακέτα υπηρεσιών μπορούν να επαυξάνονται με πρόσθετους πόρους υπολογιστικής ισχύος ή / και αποθηκευτικής υποδομής.